Địa‌ ‌chỉ‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌giá‌ ‌tốt,‌ ‌uy‌ ‌tín‌

Ngày‌ ‌nay,‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌các‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌giải‌ ‌trí‌ ‌của‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌đang‌ ‌ngày‌ ‌càng‌ ‌gia‌ ‌tăng.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌việc‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌đang‌ ‌được‌ ‌khá‌ ‌nhiều‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌và‌ ‌tìm‌ ‌hiểu.‌ ‌‌Bài‌ ‌viết‌ ‌dưới‌ ‌đây‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌rõ‌ ‌hơn‌ ‌về‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌và‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌được‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌‌ ‌giá‌ ‌tốt,‌ ‌uy‌ ‌tín.‌ ‌Hãy‌ ‌cùng‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌nhé!‌ ‌

 ‌Mô‌ ‌hình‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌

Mô‌ ‌hình‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌của‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌

Cùng tìm hiểu về thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌

Trước‌ ‌khi‌ ‌muốn‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌ở‌ ‌một‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌nào‌ ‌thì‌ ‌phía‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌cũng‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌lên‌ ‌kế‌ ‌hoạch‌ ‌nghiên‌ ‌cứu,‌ ‌phân‌ ‌tích‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌từ‌ ‌trước.‌ ‌Ở‌ ‌đây‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌thì‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌là‌ ‌trẻ‌ ‌em,‌ ‌trong‌ ‌khu‌ ‌người‌ ‌chi‌ ‌trả‌ ‌những‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌ở‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌lại‌ ‌là‌ ‌phụ‌ ‌huynh.‌ ‌Nhưng‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌về‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌nơi‌ ‌muốn‌ ‌mở‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌sẽ‌ ‌bao‌ ‌gồm:‌ ‌số‌ ‌hộ‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌có‌ ‌trẻ‌ ‌em,‌ ‌mức‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌của‌ ‌hộ‌ ‌gia‌ ‌đình,‌ ‌giới‌ ‌tính‌ ‌và‌ ‌độ‌ ‌tuổi‌ ‌của‌ ‌trẻ,...‌ ‌Bạn‌ ‌cũng‌ ‌nên‌ ‌tiến‌ ‌hành‌ ‌khảo‌ ‌sát,‌ ‌thu‌ ‌thập‌ ‌thêm‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌của‌ ‌phụ‌ ‌huynh‌ ‌về‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌để‌ ‌hiểu‌ ‌mong‌ ‌muốn‌ ‌của‌ ‌họ‌ ‌nữa.‌ ‌ ‌

Ngôi‌ ‌nhà‌ ‌cầu‌ ‌trượt‌ ‌tại‌ ‌một‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ngoài‌ ‌trời‌

Ngôi‌ ‌nhà‌ ‌cầu‌ ‌trượt‌ ‌tại‌ ‌một‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ngoài‌ ‌trời‌ ‌

Các‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌hiện‌ ‌nay‌ ‌

Hiện‌ ‌nay,‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌thường‌ ‌được‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌2‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌chính‌ ‌là:‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌và‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ngoài‌ ‌trời.‌ ‌Cả‌ ‌2‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌này‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌ở‌ ‌cả‌ ‌thành‌ ‌thị‌ ‌và‌ ‌những‌ ‌vùng‌ ‌thôn‌ ‌quê‌ ‌ở‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌Tùy‌ ‌vào‌ ‌nguồn‌ ‌vốn‌ ‌đầu‌ ‌tư,‌ ‌kỹ‌ ‌năng‌ ‌cùng‌ ‌với‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌mà‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌hai‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ở‌ ‌trên‌ ‌sao‌ ‌cho‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌Cụ‌ ‌thể:‌ ‌

Khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌trong‌ ‌nhà:‌ ‌Đối‌ ‌với‌ ‌loại‌ ‌hình‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌này‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌tìm‌ ‌thấy‌ ‌mặt‌ ‌bằng‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌hơn,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌trong‌ ‌các‌ ‌trường‌ ‌học,‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌thương‌ ‌mại‌ ‌hay‌ ‌siêu‌ ‌thị,...‌ ‌Điều‌ ‌này‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌tận‌ ‌dụng‌ ‌được‌ ‌khá‌ ‌nhiều‌ ‌lợi‌ ‌thế‌ ‌như‌ ‌sự‌ ‌sầm‌ ‌uất‌ ‌vốn‌ ‌có‌ ‌của‌ ‌những‌ ‌điểm‌ ‌đến‌ ‌này‌ ‌giúp‌ ‌cho‌ ‌việc‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌tốt‌ ‌hơn.‌ ‌Các‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌có‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌nhỏ,‌ ‌khoảng‌ ‌100m2‌ ‌-‌ ‌200m2‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌khá‌ ‌tốt,‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌bỏ‌ ‌số‌ ‌vốn‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌ban‌ ‌đầu‌ ‌quá‌ ‌lớn‌ ‌mà‌ ‌lại‌ ‌có‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌thu‌ ‌hồi‌ ‌và‌ ‌xoay‌ ‌vòng‌ ‌vốn‌ ‌nhanh‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

 ‌Hoạt‌ ‌động‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌của‌ ‌trẻ‌ ‌với‌ ‌bố‌ ‌mẹ‌ ‌ở‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌

Hoạt‌ ‌động‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌của‌ ‌trẻ‌ ‌với‌ ‌bố‌ ‌mẹ‌ ‌ở‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌

Khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ngoài‌ ‌trời:‌ ‌Với‌ ‌dạng‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌này‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌tận‌ ‌dụng‌ ‌được‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌tự‌ ‌nhiên,‌ ‌tạo‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌không‌ ‌gian‌ ‌để‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌bó‌ ‌mình‌ ‌trong‌ ‌bốn‌ ‌bức‌ ‌tường.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌ngoài‌ ‌trời‌ ‌lại‌ ‌đòi‌ ‌hỏi‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌rộng‌ ‌hơn,‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌cây‌ ‌xanh‌ ‌nên‌ ‌mức‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌ban‌ ‌đầu‌ ‌khá‌ ‌lớn.‌ ‌ ‌

Một‌ ‌số‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌cần‌ ‌lưu‌ ‌ý‌ ‌khi‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌

Cần‌ ‌xác‌ ‌định‌ ‌được‌ ‌phân‌ ‌khúc‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌để‌ ‌lên‌ ‌kế‌ ‌hoạch‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌hơn.‌ ‌Với‌ ‌những‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌ở‌ ‌trong‌ ‌độ‌ ‌tuổi‌ ‌từ‌ ‌1‌ ‌-‌ ‌3‌ ‌tuổi‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌những‌ ‌khu‌ ‌trò‌ ‌chơi‌ ‌mềm‌ ‌như‌ ‌bập‌ ‌bênh,‌ ‌nhà‌ ‌liên‌ ‌hoàn‌ ‌hay‌ ‌xe‌ ‌chòi‌ ‌có‌ ‌bao‌ ‌bọc‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌Còn‌ ‌với‌ ‌trẻ‌ ‌trên‌ ‌4‌ ‌tuổi‌ ‌thì‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌các‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌trò‌ ‌chơi‌ ‌có‌ ‌tính‌ ‌giáo‌ ‌dục‌ ‌cao.‌ ‌Hãy‌ ‌nhớ‌ ‌rằng‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌có‌ ‌trường‌ ‌mầm‌ ‌non‌ ‌thì‌ ‌không‌ ‌nên‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌trên‌ ‌4‌ ‌tuổi‌ ‌vì‌ ‌như‌ ‌vậy‌ ‌sẽ‌ ‌rất‌ ‌lãng‌ ‌phí‌ ‌và‌ ‌còn‌ ‌khó‌ ‌thu‌ ‌hồi‌ ‌vốn‌ ‌nữa.‌ ‌

 ‌Khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌chung‌ ‌cư‌ ‌đông‌ ‌dân‌ ‌

Khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌tại‌ ‌khu‌ ‌vực‌ ‌chung‌ ‌cư‌ ‌đông‌ ‌dân‌ ‌

Thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌không‌ ‌chỉ‌ ‌là‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌tổng‌ ‌quát‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌mà‌ ‌thôi,‌ ‌người‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌còn‌ ‌phải‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌đến‌ ‌từng‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌nhỏ‌ ‌nữa.‌ ‌Phần‌ ‌cổng‌ ‌ra‌ ‌vào‌ ‌cần‌ ‌có‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌riêng‌ ‌biệt,‌ ‌là‌ ‌điểm‌ ‌nhấn‌ ‌giúp‌ ‌trẻ‌ ‌nhận‌ ‌diện‌ ‌được.‌ ‌Ngoài‌ ‌ra,‌ ‌cũng‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌đến‌ ‌các‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌cạnh‌ ‌sắc‌ ‌hay‌ ‌mảnh‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌gây‌ ‌nguy‌ ‌hiểm‌ ‌cho‌ ‌trẻ.‌ ‌ ‌

Địa‌ ‌chỉ‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌uy‌ ‌tín‌ ‌-‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌

Dù‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌có‌ ‌khá‌ ‌nhiều‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em,‌ ‌tuy‌ ‌nhiên‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌vẫn‌ ‌luôn‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌cao‌ ‌bởi‌ ‌vì:‌ ‌ ‌

Hòa‌ ‌Phát‌ ‌-‌ ‌Đơn‌ ‌vị‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌trong‌ ‌lĩnh‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌

Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌thương‌ ‌hiệu‌ ‌được‌ ‌thành‌ ‌lập‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌mặt‌ ‌ở‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌từ‌ ‌năm‌ ‌2017.‌ ‌Công‌ ‌ty‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌với‌ ‌phương‌ ‌châm‌ ‌“Chất‌ ‌lượng‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌tiêu‌ ‌chí‌ ‌hàng‌ ‌đầu”‌ ‌nên‌ ‌dù‌ ‌mới‌ ‌chỉ‌ ‌xuất‌ ‌hiện‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌được‌ ‌3‌ ‌năm‌ ‌nhưng‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌đã‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌được‌ ‌chỗ‌ ‌đứng‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường,‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌và‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌cho‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌hàng‌ ‌đầu‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌hiện‌ ‌nay.‌ ‌ ‌

 ‌Đồ‌ ‌chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌-‌ ‌Đơn‌ ‌vị‌ ‌thi‌ ‌công‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌

Đồ‌ ‌chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌-‌ ‌Đơn‌ ‌vị‌ ‌thi‌ ‌công‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌

Sản‌ ‌phẩm‌ ‌và‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌ ‌

Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌với‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌cao‌ ‌và‌ ‌nhiều‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌chuyên‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌khách‌ ‌hàng.‌ ‌ ‌

  • Thiết‌ ‌kế‌ ‌và‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trong‌ ‌nhà,‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌ngoài‌ ‌trời.‌ ‌ ‌
  • Máy‌ ‌game‌ ‌giải‌ ‌trí.‌ ‌
  • Cung‌ ‌cấp‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌cơ‌ ‌điện‌ ‌như:‌ ‌xe‌ ‌thú‌ ‌điện,‌ ‌tàu‌ ‌điện,‌ ‌đu‌ ‌quay,‌ ‌xe‌ ‌điện‌ ‌đụng,....‌ ‌
  • Những‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌giáo‌ ‌dụng‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌khu‌ ‌vận‌ ‌động.‌ ‌
  • Nhà‌ ‌phao,‌ ‌nhà‌ ‌hơi,...‌ ‌

Nhờ‌ ‌vào‌ ‌sự‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌và‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌mà‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌cung‌ ‌cấp,‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌được‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌để‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌đầy‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌cho‌ ‌trẻ.‌ ‌ ‌

Sản‌ ‌phẩm‌ ‌có‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌vượt‌ ‌trội,‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌sáng‌ ‌tạo‌ ‌

Nhờ‌ ‌vào‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌khoa‌ ‌học‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌do‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌đều‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌được‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌và‌ ‌độ‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌Sản‌ ‌phẩm‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌ngoài‌ ‌trời‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌độ‌ ‌bền‌ ‌bỉ‌ ‌cao‌ ‌ở‌ ‌dưới‌ ‌mọi‌ ‌thời‌ ‌tiết.‌ 

‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌của‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌với‌ ‌nhiều‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌cao‌ ‌nên‌ ‌luôn‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌có‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌đẹp,‌ ‌bắt‌ ‌mắt.‌ ‌Những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌này‌ ‌còn‌ ‌thân‌ ‌thiện‌ ‌với‌ ‌môi‌ ‌trường,‌ ‌giúp‌ ‌kích‌ ‌thích‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌của‌ ‌trẻ.‌ ‌ ‌

Chi‌ ‌phí‌ ‌cạnh‌ ‌tranh‌ ‌

Hòa‌ ‌Phát‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌giá‌ ‌của‌ ‌những‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌và‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌mà‌ ‌họ‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌luôn‌ ‌có‌ ‌mức‌ ‌giá‌ ‌cạnh‌ ‌tranh‌ ‌rất‌ ‌tốt.‌ ‌Khách‌ ‌hàng‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌báo‌ ‌giá‌ ‌Là‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌nên‌ ‌giá‌ ‌cả‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm,‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌mà‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌cạnh‌ ‌tranh.‌ ‌Báo‌ ‌giá‌ ‌được‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌chi‌ ‌tiết,‌ ‌minh‌ ‌bạch‌ ‌cho‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌ngay‌ ‌từ‌ ‌đầu.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt,‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌thi‌ ‌công‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌không‌ ‌phát‌ ‌sinh‌ ‌bất‌ ‌cứ‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌nào.‌ ‌ ‌

Dịch‌ ‌vụ‌ ‌bảo‌ ‌trì‌ ‌và‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌tốt‌ ‌

Các‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌mà‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát‌ ‌đã‌ ‌từng‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌chế‌ ‌độ‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌và‌ ‌bảo‌ ‌trì‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌công‌ ‌ty.‌ ‌Thời‌ ‌gian‌ ‌bảo‌ ‌trì,‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌của‌ ‌từng‌ ‌hạng‌ ‌mục‌ ‌đều‌ ‌được‌ ‌liệt‌ ‌kê‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌và‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌trong‌ ‌hợp‌ ‌đồng.‌ ‌Khi‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌bảo‌ ‌trì,‌ ‌bảo‌ ‌hành‌ ‌từ‌ ‌phía‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌thì‌ ‌đội‌ ‌ngũ‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌của‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌mặt‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌sớm‌ ‌nhất‌ ‌để‌ ‌làm‌ ‌việc.‌ ‌ ‌

Với‌ ‌những‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌trong‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌mà‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌ở‌ ‌trên,‌ ‌hy‌ ‌vọng‌ ‌rằng‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌tìm‌ ‌được‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌‌thiết‌ ‌kế‌ ‌khu‌ ‌vui‌ ‌chơi‌ ‌trẻ‌ ‌em‌ ‌giá‌ ‌tốt,‌ ‌uy‌ ‌tín‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌bản‌ ‌thân.‌ ‌Nếu‌ ‌như‌ ‌bạn‌ ‌đang‌ ‌quan‌ ‌tâm,‌ ‌muốn‌ ‌nhận‌ ‌sự‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌hơn,‌ ‌hãy‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌với‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌qua‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌website‌ ‌của‌ ‌công‌ ‌ty‌ ‌Đồ‌ ‌Chơi‌ ‌Hòa‌ ‌Phát:‌‌ ‌‌https://dochoihoaphat.com/‌.‌ 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ TẠO SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI HÒA PHÁT
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
Điện thoại: 0935 262 686 - 0968 29 83 29
Email: hoaphattoys@gmail.com
Website: https://dochoihoaphat.com

Bài viết liên quan

Đơn vị cung cấp máy gắp thú giá tốt nhất miền Bắc
Đơn vị cung cấp máy gắp thú giá tốt nhất miền Bắc
Đồ chơi Hòa Phát cung cấp bóng cho trường mầm non IKIDS MONTESSORI tại Tố Hữu, Nam từ Liêm, Hà Nội - Tháng 7/2020
Đồ chơi Hòa Phát cung cấp bóng cho trường mầm non IKIDS MONTESSORI tại Tố Hữu, Nam từ Liêm, Hà Nội - Tháng 7/2020
Đồ chơi công viên sắc màu tuổi thơ
Đồ chơi công viên sắc màu tuổi thơ
Những lưu ý khi cho trẻ chơi nhà bóng
Những lưu ý khi cho trẻ chơi nhà bóng